En timme om livets väg

iCentrum26april

"I blindo eller med tydlig riktning". Så lyder söndagens spännande tema som handlar om livets väg. Medverkar gör Elisabeth Partapouli, Gabriella Fahlman, AnnaCarin Falkman och Lars-Martin Lund tillsammans med musikerna i Mästerskapet. Söndag den 26 april kl 11.00 – 12.00

Söndagens gudstjänst

Följ länkarna för att lyssna till inspelningen av gudstjänsten. Del 1 / Del 2

P1080721v2
Kicki Viklund läste dagens episteltext.

P1080723v2
Gudstjänsten var välbesökt och Stig Sundström, församlingsherde i Boliden, predikade om Jesus som den gode herden, men också som grinden in till fållan.

P1080736v2

P1080739v2
Trinity, kompade av Mattias Lindqvist och Magdalena Lundberg, sjöng några härliga gospelsånger.